Philanthropic Activity

主なチャリティー活動

※すべて肉筆による日本画作品の出品

2002年
「朝日チャリティー美術展・大阪展」(梅田阪急百貨店7階特設会場、大阪 12.26-27)に《クライスラービル》4Fを出品。

2003年
「朝日チャリティー美術展・大阪展」(阪急百貨店本店、大阪・梅田 12.26-27)に《摩天楼》4Fを出品。

2004年
「朝日チャリティー美術展・大阪展」(阪急百貨店、大阪・うめだ本店 12.20-22)に《摩天楼》4Fを出品。
毎日新聞社主催「名士寄贈書画工芸作品展」(大丸百貨店大阪心斎橋店 12.6-7)に《摩天楼》4Fを出品。

2005年
「朝日チャリティー美術展・大阪展」(高島屋大阪店 12.27-29)に《摩天楼》4Fを出品。
毎日新聞社主催「名士寄贈書画工芸作品展」(大丸百貨店大阪心斎橋店 12.5-6)に《摩天楼》4Fを出品。

2006年
毎日新聞社主催「名士寄贈書画工芸作品展」(大丸百貨店大阪心斎橋店12.6-8)に《Untitled10,06》4Fを出品。
「朝日チャリティー美術展 大阪展」(高島屋大阪店 12.26-12.29)に《クライスラー・ビル》4Fを出品。

2007年
「朝日チャリティー美術展・東京展」(松屋銀座 3.2-5)に《クライスラー・ビル》6Fを出品。
読売新聞社主催「名士名流作品展」(近鉄百貨店阿倍野店9階 11.2-7)に《クライスラー・ビル》4Fを出品。
毎日新聞社主催「名士寄贈書画工芸作品展」(毎日新聞オーバルホール 12.2-4)に《Untitled11,07》4Fを出品。
「朝日チャリティー美術展・大阪展」(高島屋大阪店 12.27-12.29)に《Untitled,11,07》4Fを出品。

2008年
「朝日チャリティー美術展・東京展」(松屋銀座店7階特設会場 3.7-10)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
読売新聞社主催「名士名流作品展」(近鉄百貨店阿倍野店9階 11.8-11)に《Untitled,08,08》4Fを出品。
毎日新聞社主催「名士寄贈書画工芸作品展」(毎日新聞オーバルホール 12.7-9)に《Untitled08,08》4Fを出品。
「朝日チャリティー美術展・大阪展」(高島屋大阪店なんば高島屋 12.26-12.28)に《Untitled,11,08》4Fを出品。

2009年
「朝日チャリティー美術展・東京展」(松屋銀座店7階特設会場 3.6-9)に《クライスラー・ビル》4Fを出品。
読売新聞社主催「名士名流作品展」(近鉄百貨店阿倍野店9階 11.6-9)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
毎日新聞社主催「名士寄贈書画工芸作品展」(毎日新聞オーバルホール 12.10-12)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「朝日チャリティー美術展・大阪展」(高島屋大阪店なんば高島屋 12.23-12.25)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。

2010年
「朝日チャリティー美術展・東京展」(松屋銀座店7階特設会場 3.5-8)に《クライスラー・ビル》4Fを出品。
毎日新聞社主催「名士寄贈書画工芸作品入札・即売会」(毎日新聞オーバルホール12.5-7)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
毎日新聞西部社会事業団主催「全国寄贈書画・陶工芸品即売展」(北九州市小倉区紺屋町・毎日西武会館 12.4-5、山口市中市町・山口井筒屋 12.11-12、福岡市中央区天神・アクロス福岡2階 12.18-19)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「第84回朝日チャリティー美術展・大阪展」(高島屋大阪店なんば高島屋7階グランドホール 12.22-12.24)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。

2011年
「朝日チャリティー美術展・東京展」(松屋銀座店7階特設会場 3.4-7)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「第29回京都新聞チャリティー美術作品展」(京都高島屋グランドホール7階 10.20-24)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「毎日新聞西部社会事業団主催/全国寄贈書画・陶工芸品即売展」(北九州市小倉北区紺屋町・毎日西部会館 12.3-4、山口市中市町・山口井筒屋 12.10-11、福岡市中央区天神・アクロス福岡 12.17-18)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「毎日新聞大阪社会事業団主催/チャリティー名士寄贈書画工芸作品入札・即売会」(毎日新聞オーバルホール 12.9-11)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。

2012年
「朝日チャリティー美術展・東京展」(松屋銀座店7階特設会場 3.2-5)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「第30回記念京都新聞チャリティー美術作品展」(京都高島屋グランドホール7階 10.18-22)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「毎日新聞西部社会事業団主催/全国寄贈書画・陶工芸品即売展」(北九州市小倉北区紺屋町・毎日西部会館 12.1-2、山口市中市町・山口井筒屋 12.8-9、福岡市中央区天神・アクロス福岡 12.22-23)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「毎日新聞大阪社会事業団主催/チャリティー名士寄贈書画工芸作品入札・即売会」(毎日新聞オーバルホール 12.8-10)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。

2013年
「朝日チャリティー美術展・東京展」(松屋銀座店8階大催場 3.8-11)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「乃木神社例祭並びに御鎮座九十年祭記念」(乃木神社・赤坂、東京 9.10-16、10.29-11.4)に《ほたる》を揮毫する。9.10-16、10.29-11.4乃木神社境内にて燈籠が展示される。
「第31回京都新聞チャリティー美術作品展」(京都高島屋グランドホール7階・京都、京都 10.17-21)に《清水寺》4Fを出品。
「毎日新聞大阪社会事業団主催/チャリティー名士寄贈書画工芸作品入札・即売会」(毎日新聞オーバルホール 11.30-12.2)に《清水寺》4Fを出品。
「毎日新聞西部社会事業団主催/全国寄贈書画・陶工芸品即売展」(北九州市小倉北区紺屋町・毎日西部会館 12.7-8、山口市中市町・山口井筒屋 12.14-15、福岡市中央区天神・アクロス福岡 12.21-22)に《清水寺》4Fを出品。
「第87回朝日チャリティー美術展・大阪展」(高島屋大阪店なんば高島屋7階グランドホール 12.21-12.23)に《夢殿》4Fを出品。

2014年
「朝日チャリティー美術展・東京展」(松屋銀座店8階イベントスクエア 3.7-10)に《清水寺》4Fを出品。
「乃木神社例祭」(乃木神社・赤坂、東京 9.10-15)に《敦盛》を揮毫する。9.10-15乃木神社境内にて燈籠が展示される。
「第88回朝日チャリティー美術展・大阪展」(大阪・なんば髙島屋7階グランドホール・なんば、大坂 12.20-22)に《蛍》4Fを出品。

2015年
「第90回記念 朝日チャリティー美術展・東京展」(松屋銀座8階イベントスクエア・銀座、東京 3.6-9)に《夢殿》4号Fを出品。
「乃木神社例祭」(乃木神社・赤坂、東京 9.11-14)に《雷神》を揮毫する。9.11-14乃木神社境内にて燈籠が展示される。
「第33回京都新聞チャリティー美術作品展」(京都高島屋グランドホール7階・京都、京都 10.29-11.2)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「毎日新聞西部社会事業団主催/全国寄贈書画・陶工芸品即売展」(北九州市小倉北区紺屋町・毎日西部会館 12.5-6、山口市中市町・山口井筒屋 12.12-13、福岡市中央区天神・アクロス福岡 12.19-20)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「毎日新聞大阪社会事業団主催/チャリティー名士寄贈書画工芸作品入札・即売会」(毎日新聞オーバルホール 12.12-14)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「第89回朝日チャリティー美術展・大阪展」(大阪・なんば高島屋7階グランドホール・なんば、大坂 12.27-29)に《クライスラー・ビル》4Fを出品。

2016年
「第91回朝日チャリティー美術展・東京展」(松屋銀座8階イベントスクエア 3.4-7)に《クライスラー・ビル》4F号を出品。
「乃木神社例祭」(乃木神社・赤坂、東京 9.9-14)に《蛍》を揮毫する。9.9-14乃木神社境内にて燈籠が展示される。
「第34回京都新聞チャリティー美術作品展」(京都高島屋グランドホール7階・京都、京都 10.20-24)に《夢殿》4Fを出品。
「毎日新聞大阪社会事業団主催/チャリティー名士寄贈書画工芸作品入札・即売会」(毎日新聞オーバルホール 12.10-12)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「第90回朝日チャリティー美術展・大阪展」(大阪・なんば高島屋7階グランドホール・なんば、大坂 12.27-29)に《クライスラー・ビル》4Fを出品。

2017年
「第92回朝日チャリティー美術展・東京展」(東京・松屋銀座8階イベントスクエア・銀座、東京 3.3-6)に《クライスラー・ビル》4Fを出品。
「乃木神社例祭」(乃木神社・赤坂、東京 9.8-14)に《蛍》を揮毫する。9.8-14乃木神社境内にて燈籠が展示される。
「第35回京都新聞チャリティー美術作品展」(京都高島屋グランドホール・京都、京都 10.25-30)に《蛍》4Fを出品。
「第31回NHK厚生文化チャリティー展」(三越名古屋栄店・名古屋、愛知 11.8-14)に《夢殿》6Fを出品。
「毎日新聞大阪社会事業団主催/チャリティー名士寄贈書画工芸作品入札・即売会」(毎日新聞オーバルホール・梅田、大坂 12.9-11)に《蛍》4Fを出品。
「第91回朝日チャリティー美術展・大阪展」(大阪・なんば高島屋7階グランドホール・難波、大坂 12.27-29)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。

2018年
「第93回朝日チャリティー美術展・東京展」(東京・松屋銀座8階イベントスクエア・銀座、東京 4.6-9)に《東京》4Fを出品。
「全国寄贈書画・陶工芸品即売展」(公財)毎日新聞西部社会事業団
「チャリティー名士寄贈書画工芸作品 入札・即売会」公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団
「第92回朝日チャリティー美術展・大阪展」朝日新聞厚生文化事業団、朝日新聞社

2019年
「第94回朝日チャリティー美術展・東京展」(東京・松屋銀座8階イベントスクエア・銀座、東京 3.22-25)に《東京》4Fを出品。
「乃木神社例祭」(乃木神社・赤坂、東京 9.11-16)に《蛍》を揮毫する。9.11-16乃木神社境内にて燈籠が展示される。
「第37回京都新聞チャリティー美術作品展」(京都高島屋グランドホール7階・京都、京都 10.16-21)に《蛍》4Fを出品。
「第33回NHK厚生文化チャリティー展」(名古屋三越栄店7階美術画廊・名古屋、愛知 11.6-12)に《クライスラー・ビル》4号F本額装を出品。
「毎日新聞西部社会事業団主催/チャリティー 全国寄贈書画・陶工芸作品即売展」(小倉井筒屋新館9階パステルホール 12.7-8、山口井筒屋 12.14-15、アクロス福岡2階 12.21-22)に《クライスラー・ビル》4Fを出品。
「第93回朝日チャリティー美術展・大阪展」(高島屋大阪店7階催会場・中之島、大坂 12.27-29)に《東京》4Fを出品。

2021年
「第67回朝日チャリティー美術展(新型コロナウィルスの影響により、2020年度東京展が繰り越し、2021年名古屋展に変更して開催)」(名古屋三越栄店・名古屋、愛知 2.24-3.2)に《東京駅》4Fを出品。
「朝日チャリティー美術展東京・大阪合同展」(インターネット展示のみ 2021.5.10-25)に《クライスラー・ビル》4Fを出品。
「京都新聞チャリティー美術作品展」(京都高島屋7階グランドホール・京都、京都 8.11-16)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「歳末恒例チャリティー全国寄贈書画・陶工芸品即売展」(山口井筒屋 12.4-5、小倉井筒屋新館9階パステルホール 12.11-1、天神ビル11階 12.18-19)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「チャリティー名士寄贈 書画工芸品 入札会」(毎日新聞オーバルホール毎日新聞大阪社会事業団 12.10-12)に《夢殿》4Fを出品。

2022年
「朝日チャリティー美術展」(インターネット展示 2022.6.7-28、朝日新聞大阪本社 6.11-12、名古屋市 妙香園画廊 6.18-19、朝日新聞東京本社 6.25-26)に《唐招提寺金堂》4Fを出品。
「京都新聞チャリティー美術作品展」(京都髙島屋7階グランドホール・京都、京都 2022.8.17-22)に《夢殿》4Fを出品。
「乃木神社例祭・御祭神百十年大祭」(乃木神社・赤坂、東京 2022.9.13)に《蛍》を揮毫する。2022.9.9-19乃木神社境内にて燈籠が展示される。
「アートチャリティー「生命の卵」」(西武池袋本店6階美術画廊・池袋、東京 2022.12.14-2023.1,5)に絵画《Tokyo》6F、オブジェ《建御雷神》を出品。

2023年
「朝日チャリティー美術展」(インターネット展示 2023.6月上旬~下旬、有楽町朝日ギャラリー 6月中旬に1週間程度)に《夢殿》4Fを出品。
「第41回京都新聞チャリティー美術作品展」(京都髙島屋7回グランドホール・京都、京都 2023.8.16-21)に絵画《夢殿》4Fを出品。 「乃木神社・御鎮座百年奉祝祭」(乃木神社・赤坂、東京 2023.9.14)に《蛍》を揮毫する。2023.9.8-20及び10.27-11.6乃木神社境内にて燈籠が展示される。
「毎日新聞西部社会事業団 全国寄贈書画・陶工芸品即売展」(山口井筒屋、山口・山口 2023.12.2-3/小倉井筒屋新館9階パステルホール、小倉・福岡 2023.12.9-10/福岡ファッションビル7階1号ホール、福岡・福岡 2023.12.16-17)に《夢殿》4Fを出品。
「毎日新聞大阪社会事業団 名士寄贈書画工芸作品 入札・即売会」(毎日新聞オーバルホール、梅田・大阪 2023.12.9-11)に《蛍》4Fを出品。

関連リンク